Измена тарифе

Завод за интелектуалну својину Републике Србије дао је своју сагласност на предлог тарифе Организације Фотографских Аутора која је објављена дана 28.06.2016. у Службеном Гласнику бр. 59/2016.
Текст тарифе можете прочитати на овом линку.

Аутентично тумачење предлога за аутентично тумачења измена закона о ауторским и сродним правима

Слободан Марковић, професор Права интелектуалне својине Универзитета у Београду, о предлогу аутентичног тумачења члана 2. ст.2 тачка 9) Закона о ауторском и сродним правима